Categories
društvo predavanje

Redna letna skupščina društva – 8.4. 2024

 Redna letna skupščino društva je potekala v ponedeljek, 8.4.2024 ob 12h v BTS NIB, Večna pot 121, Ljubljana (nova stavba NIB),  v sejni sobi oddelka FITO in hkrati virtualno.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2023 in finančno poročilo za leto 2023
 3. Program dela za leto 2024
 4. Članarina v letu 2024
 5. Volitve organov društva (novi organi društva)
 6. Razno

Zapisnik-skupščine

V okviru skupščine je potekalo tudi kratko strokovno predavanje Valentine Bočaj z Oddelka za Biologijo BF UL, prejemnice lanskoletne denarne pomoči društva, ki je predstavila vtise z mednarodne konference ICOBTE & ICHMET 2023 (biogeokemija elementov v sledovih & težke kovine), ki se je je udeležila lani septembra.

Vljudno vabljeni!

Strokovno predavanje Valentine Bočaj (posnetek zaslona)
Categories
društvo predavanje

Vabilo na skupščino

Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za biologijo rastlin! Vabim vas na redno letno skupščino društva, ki bo v torek, 28.3.2023, ob 11:30. Skupščina bo potekala hibridno, v sejni sobi Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB (novi prostori NIB, vhod blizu rampe, prvo nadstropje) in na platformi Webex.

Za skupščino je predviden naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2022 in finančno poročilo za leto 2022
 3. Program dela za leti 2022 in 2023
 4. Članarina v letu 2023
 5. Razno

V okviru skupščine bo Valentina Levak z Nacionalnega inštituta za biologijo predstavila izsledke svojih raziskav v okviru strokovnega predavanja. Predavanje bo v slovenščini, naslov in povzetek je spodaj.

Genetsko zapisani biosenzorji za raziskave procesov v rastlinah

Genetsko zapisani biosenzorji nam omogočajo spremljanje procesov v časovni in prostorski dimenziji in vivo. Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB smo razvili in/ali implementirali več tovrstnih biosenzorjev. Predstavila bom rezultate uporabe dveh, s katerima lahko opazujemo dve stopnji signalne poti jasmonske kisline in smo ju doslej uporabljali za spremljanje lokalnega in sistemskega odziva na ranitev na ravni celic in tkiva.

Zapisnik skupščine

Zapisnik-skupscine-2023

Categories
društvo Novice

Redna letna skupščina društva

Redna letna skupščino društva bo v ponedeljek, 4.4.2022, ob 9:00. Skupščina bo potekala virtualno. Za skupščino je predviden naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2021 in finančno poročilo za leto 2021
 3. Program dela za leto 2022
 4. Članarina v letu 2022
 5. Razno

V okviru skupščine bo dr. Tine Grebenc iz Gozdarskega inštituta Slovenije predstavil izsledke svojih raziskav v okviru strokovnega predavanja z naslovom Biodiverziteta tal – kako globoko nam seže pogled? Predavanje bo v slovenščini.

dr. Tine Grebenc

Posnetek zaslona predavanja