O društvu

Slovensko društvo za biologijo rastlin (prej Društvo za rastlinsko fiziologijo Slovenije) že od leta 1982 deluje kot prostovoljno znanstveno in strokovno združenje, katerega člani raziskujejo fiziološke procese v rastlinskih organizmih in interakcije med rastlinami ter živim in neživim okoljem. Člani društva so strokovnjaki z različnih področij kot so biologija, agronomija, gozdarstvo, kemija in farmacija in prihajajo iz raznoterih inštitucij – Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo) in Univerze v Mariboru, Nacionalnega inštituta za biologijo, Instituta Jožef Stefan, Kmetijskega inštituta, Gozdarskega inštituta, Inštituta za fizikalno biologijo, zavoda ERICo, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo in drugih. Svoje strokovno in znanstveno odličnost člani društva izkazujejo tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru.

Statut društva

Pristopna izjava

Častni člani

Naslov in kontakti

Slovensko društvo za biologijo rastlin
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana

e-naslov: info@plantslo.org
spletna stran: www.plantslo.org

Organi društva

Predsednica:
dr. Paula Pongrac
Oddelek za biologijo, BF, UL
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
E-mail: paula.pongrac(at)bf.uni-lj.si

Tajnica:
dr. Eva Praprotnik
Kmetijski inštitut
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
E-mail: eva.praprotnik(at)kis.si

Blagajnik:
dr. Aleš Kladnik
Oddelek za biologijo, BF, UL
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
E-mail: ales.kladnik(at)bf.uni-lj.si

Izvršni odbor:
dr. Paula Pongrac, UL BF
dr. Eva Praprotnik, KIS
dr. Aleš Kladnik, UL BF
dr. Špela Baebler, NIB
dr. Andreja Urbanek Krajnc, UM

Nadzorni odbor:
dr. Tine Grebenc, GIS
dr. Marjana Regvar, UL BF
dr. Jaka Razinger, KIS

Častno razsodišče:
dr. Dominik Vodnik, UL BF
dr. Hojka Kraigher, GIS
dr. Maruša Pompe Novak, NIB

Spletno stran ureja:
dr. Matevž Likar, UL BF

Zapisniki skupščin društva

Zapisniki skupščin društva.

Logotipi društva

Aktivnosti društva

V okviru društva vsako leto potekajo redna javna predavanja različnih tujih in domačih predavateljev. Društvo tudi vzpodbuja članstvo k čim kvalitetnejši znanstveno raziskovalni in strokovni dejavnosti na področju biologije rastlin, skrbi za razvoj podmladka, tudi z denarno pomočjo, za obiske v tujih laboratorijih in za aktivno udeležbo na mednarodnih znanstvenih sestankih v tujini ter s svojim strokovnim delom sodeluje pri oblikovanju javnega mnenja pri temah, ki so povezane z rastlinami.

Obvestila o predavanjih lahko najdete na naši domači spletni strani.
Aktualne razpise za denarno pomoč mladim raziskovalcem pa lahko najdete na povezavi razpisi.

SDBR je tudi nacionalni organizator in koordinator projekta Dan očarljivih rastlin (ali v izvirniku Fascination of Plants Day), ki je nastal leta 2012 na pobudo evropske organizacije za raziskave rastlin EPSO (European Plant Science Organisation) z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu obstoja rastlin in ohranjanja njihove naravne in biotske raznolikosti ter obstoja znanosti, ki se ukvarja s to problematiko. V ta namen vsako leto organiziramo praktične prikaze na stojnicah, delavnice in kvize, literarni in likovni natečaj in druge aktivnosti. Aktualna obvestila in utrinke iz prejšnjih let lahko najdete v zavihku Dan očarljivih rastlin.

Simpoziji

Slovensko društvo za biologijo rastlin organizira tudi redna znanstvena srečanja z mednarodno udeležbo. Namen srečanj je seznaniti člane društva in širšo javnost z rezultati domačega raziskovalnega dela ter predstaviti najnovejše dosežke s področja raziskav o rastlinah v svetu, tako osnovna spoznanja, kot tudi njihovo uporabo. Do sedaj je društvo organiziralo že pet srečanj, na katerih so bili predstavljeni izsedki s področij rasti in razvoja rastlin, fiziologije in ekofiziologije, abiotskih in biotskih interakcij, aplikativne botanike in drugih.

Pretekli simpoziji:

Plants in Changing Environment, 2022, Ljubljana

Simpozij 2018, Ljubljana

Simpozij 2014, Hoče

Simpozij 2010, Ljubljana