Categories
društvo predavanje

Redna letna skupščina društva – 8.4. 2024

 Redna letna skupščino društva je potekala v ponedeljek, 8.4.2024 ob 12h v BTS NIB, Večna pot 121, Ljubljana (nova stavba NIB),  v sejni sobi oddelka FITO in hkrati virtualno.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2023 in finančno poročilo za leto 2023
 3. Program dela za leto 2024
 4. Članarina v letu 2024
 5. Volitve organov društva (novi organi društva)
 6. Razno

Zapisnik-skupščine

V okviru skupščine je potekalo tudi kratko strokovno predavanje Valentine Bočaj z Oddelka za Biologijo BF UL, prejemnice lanskoletne denarne pomoči društva, ki je predstavila vtise z mednarodne konference ICOBTE & ICHMET 2023 (biogeokemija elementov v sledovih & težke kovine), ki se je je udeležila lani septembra.

Vljudno vabljeni!

Strokovno predavanje Valentine Bočaj (posnetek zaslona)
Categories
predavanje

Predavanje prejemnic denarne pomoči društva

V lanskem letu smo 3 mlajše članice društva finančno podprli pri udeležbi na konferencah v tujini (Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči). Prejemnice bodo, v skladu z razpisnimi pogoji, predstavile vtise v okviru kratkega predavanja.

Zato vas vabim na prvi dogodek, ki bo 29.1. ob 15h v BTS, Večna pot 121, Ljubljana (nova stavba NIB),  v sejni sobi oddelka FITO, kjer bosta predavali:

 • dr. Mojca Juteršek (NIB): Translational Research in Crops (junij 23, Belgija)
 • Katarina P. van Midden (FKKT UL), Integrating Our Understanding of Proteolysis in Plant Biology (avgust 23, ZDA)

Predavanji bosta v slovenskem jeziku. V kolikor se ne boste mogli udeležiti v živo, je možna povezava na daljavo.

Vabljeni!

Categories
društvo Novice

Podpora spremembi Evropske zakonodaje o novh tehnikah žlahtnjenja

Raziskovalci s področja biologije rastlin si že kar nekaj časa prizadevamo, da bi Evropska unija spremenila zakonodajo, ki pokriva urejanje genoma in druge nove genomske tehnike (gene editing /NGT). Zato so kolegi (ponovno) pripravili odprto pismo za poslance Evropskega parlamenta in vas vabijo k podpisu (https://forms.gle/qYBGgi1AicgngLsGA). Upamo, da bo to pripomoglo k čimprejšnjemu sprejetju ustrezne zakonodaje. Vabljeni, da sporočilo posredujete tudi naokrog po društvih, združenjih in med znanci, ki bi zadevo podprli. Podpisovanje je odprto do 4.januarja.

Tree In Field

Categories
dogodek predavanje

Vabilo na predavanje

Vabimo vas na predavanje prof. Stephana Clemensa, predstojnika oddelka za fiziologijo rastlin na Univerzi v Bayreuthu, Nemčija.

Predavanje z naslovom »Slow poisoning – the molecular physiology of arsenic accumulation in plants«  bo v četrtek, 25.5.2023 ob 9h v predavalnici B5, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, Večna pot 111, Ljubljana.

Photo by Fajruddin Mudzakkir on Unsplash
Photo by Fajruddin Mudzakkir on Unsplash

Slow poisoning – the molecular physiology of arsenic accumulation in plants

Arsenic (As) is a ubiquitously present environmental pollutant that negatively impacts the health of plants, animals, and humans. It is one of ten “chemicals of major public health concern” according to the WHO. Both natural and anthropogenic processes release As into groundwater and soils. Chronic human exposure occurs mainly via drinking water and the consumption of rice (Oryza sativa), which is far more likely than other crops to accumulate As in edible organs. The talk will present the main pathways of plant As uptake, in planta mobility and accumulation. Particular emphasis will be placed on inorganic and organic thioarsenates, As species that have only recently been found to be ubiquitously present in pore water of rice paddy soils around the world. One As species, in particular dimethylmonothioarsenate, raises serious food safety concerns.

Categories
društvo Novice

Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči

Na podlagi sklepa letne skupščine smo objavili Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči po 400 EUR v letu 2023.

Predmet razpisa je dodeljevanje denarne pomoči mlajšim raziskovalcem s področja biologie rastlin, ki bodo v tujini do konca leta 2023 izpopolnjevali svoje znanje z raziskovalnim delom v laboratoriju na ustanovi ali aktivno sodelovali na mednarodnih raziskovalnih šolah ali znanstvenih srečanjih.

Na razpis so se prijavile štiri (4) kandidatke. Prispele prijave je komisija za izbor v sestavi dr. Marina Dermastia, dr. Špela Baebler in dr. Andreja Urbanek Krajnc ocenila glede na opredeljene kriterije, in pri tem prednostno obravnavala udeležbo kandidatk na znanstvenih konferencah. Zato je na osnovi kriterijev komisija odločila o podelitvi treh denarnih pomoči v višini 400€ kandidatkam: Valentini Bočaj (BF), Mojci Juteršek (NIB) in Katarini Petri van Midden.

Prejemnicam čestitamo!

Categories
Novice projekt

Preporod pridelave svile: začetek projekta “ARACNE”

Univerza v Mariboru je v mesecu marcu pričela z izvajanem Evropskega projekta Obzorje na področju obujanja evropske kulturne dediščine pod koordinatorstvom Združenja CREA Kmetijstvo in Okolje (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria).

Pod okriljem Univerze v Mariboru so v projekt interdisciplinarno vključene 3 fakultete (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), s ciljem oblikovanja nove evropske svilne poti, od popisa starih murv in vzpostavitve novih nasadov, raziskovanja svilenih izdelkov, ki se nahajajo v muzejih in njihovo reinterpretacijo v sodobnem oblikovanju, do študija uporabe svile kot vir za nove materiale in napredne aplikacije z namenom promocije nesnovne in tehniške dediščine svilogojstva.

Na uvodnem sestanku, 6. in 7. marca 2023, ki ga gostil koordinator projekta ARACNE združenje CREA Kmetijstvo in Okolje v Padovi, so projektni partnerji predstavili predvidene aktivnosti posameznih delovnih sklopov projekta in opredelili strategijo izvajanja.

Več informacij o projektu najdete v spodnjih sporočilih za javnost (v slovenščini in angleščini)

Categories
društvo predavanje

Vabilo na skupščino

Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za biologijo rastlin! Vabim vas na redno letno skupščino društva, ki bo v torek, 28.3.2023, ob 11:30. Skupščina bo potekala hibridno, v sejni sobi Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB (novi prostori NIB, vhod blizu rampe, prvo nadstropje) in na platformi Webex.

Za skupščino je predviden naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2022 in finančno poročilo za leto 2022
 3. Program dela za leti 2022 in 2023
 4. Članarina v letu 2023
 5. Razno

V okviru skupščine bo Valentina Levak z Nacionalnega inštituta za biologijo predstavila izsledke svojih raziskav v okviru strokovnega predavanja. Predavanje bo v slovenščini, naslov in povzetek je spodaj.

Genetsko zapisani biosenzorji za raziskave procesov v rastlinah

Genetsko zapisani biosenzorji nam omogočajo spremljanje procesov v časovni in prostorski dimenziji in vivo. Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB smo razvili in/ali implementirali več tovrstnih biosenzorjev. Predstavila bom rezultate uporabe dveh, s katerima lahko opazujemo dve stopnji signalne poti jasmonske kisline in smo ju doslej uporabljali za spremljanje lokalnega in sistemskega odziva na ranitev na ravni celic in tkiva.

Zapisnik skupščine

Zapisnik-skupscine-2023

Categories
dan očarljivih rastlin Novice

Dobili smo Zlato hruško

Urednice knjige Očarljivi poskusi z rastlinami, Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina Dermastia, so se udeležile prireditve ob prazniku zlatih hrušk, ki je potekal v okviru 38. Slovenskega knjižnega sejma. Poleg znaka Zlata hruška, ki že krasi naše knjige, so na prireditvi prejele tudi čisto pravo, sočno in dišečo hruško. 

posnetek zaslona objavljenega posnetka
Categories
društvo konferenca Novice

Organizirali smo konferenco Plants in Changing Environment

 15. in 16. septembra 2022 smo v Biološkem središču v Ljubljani že osmič organizirali mednarodno srečanje na temo biologije rastlin. Letos smo konferenco naslovili Plants in Changing Environment (Rastline v spreminjajočem se okolju) in tako še posebej izpostavili pomen rastlin v luči zaskrbljujočih okoljskih razmer. Zanimiv program z enajstimi vabljenimi predavatelji je privabil skoraj sto udeležencev iz kar 11 različnih držav, ki so svoje delo predstavili še v okviru 18 kratkih predavanj in 38 posterjev.

Knjiga povzetkov konference je dostopna na spletni strani kongresa, novica o konferenci pa je objaviljena tudi v reviji Acta Biologica Slovenica.

Na konferenci smo obeležili tudi 40-letnico neprekinjenega delovanja društva in prvič podelili nagradi »nada«, ki sta ju dolgoletno in požrtvovalno delovanje v društvu, s katerim sta trajno prispevala k njegovemu delovanju in prepoznavnosti, prejela prof. dr. Marina Dermastia in prof. dr. Dominik Vodnik.

Categories
društvo predavanje

Praznujemo 40 let neprekinjenega delovanja društva