Categories
društvo predavanje

Redna letna skupščina društva – 8.4. 2024

 Redna letna skupščino društva je potekala v ponedeljek, 8.4.2024 ob 12h v BTS NIB, Večna pot 121, Ljubljana (nova stavba NIB),  v sejni sobi oddelka FITO in hkrati virtualno.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2023 in finančno poročilo za leto 2023
 3. Program dela za leto 2024
 4. Članarina v letu 2024
 5. Volitve organov društva (novi organi društva)
 6. Razno

Zapisnik-skupščine

V okviru skupščine je potekalo tudi kratko strokovno predavanje Valentine Bočaj z Oddelka za Biologijo BF UL, prejemnice lanskoletne denarne pomoči društva, ki je predstavila vtise z mednarodne konference ICOBTE & ICHMET 2023 (biogeokemija elementov v sledovih & težke kovine), ki se je je udeležila lani septembra.

Vljudno vabljeni!

Strokovno predavanje Valentine Bočaj (posnetek zaslona)
Categories
predavanje

Predavanje prejemnic denarne pomoči društva

V lanskem letu smo 3 mlajše članice društva finančno podprli pri udeležbi na konferencah v tujini (Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči). Prejemnice bodo, v skladu z razpisnimi pogoji, predstavile vtise v okviru kratkega predavanja.

Zato vas vabim na prvi dogodek, ki bo 29.1. ob 15h v BTS, Večna pot 121, Ljubljana (nova stavba NIB),  v sejni sobi oddelka FITO, kjer bosta predavali:

 • dr. Mojca Juteršek (NIB): Translational Research in Crops (junij 23, Belgija)
 • Katarina P. van Midden (FKKT UL), Integrating Our Understanding of Proteolysis in Plant Biology (avgust 23, ZDA)

Predavanji bosta v slovenskem jeziku. V kolikor se ne boste mogli udeležiti v živo, je možna povezava na daljavo.

Vabljeni!

Categories
dogodek predavanje

Vabilo na predavanje

Vabimo vas na predavanje prof. Stephana Clemensa, predstojnika oddelka za fiziologijo rastlin na Univerzi v Bayreuthu, Nemčija.

Predavanje z naslovom »Slow poisoning – the molecular physiology of arsenic accumulation in plants«  bo v četrtek, 25.5.2023 ob 9h v predavalnici B5, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, Večna pot 111, Ljubljana.

Photo by Fajruddin Mudzakkir on Unsplash
Photo by Fajruddin Mudzakkir on Unsplash

Slow poisoning – the molecular physiology of arsenic accumulation in plants

Arsenic (As) is a ubiquitously present environmental pollutant that negatively impacts the health of plants, animals, and humans. It is one of ten “chemicals of major public health concern” according to the WHO. Both natural and anthropogenic processes release As into groundwater and soils. Chronic human exposure occurs mainly via drinking water and the consumption of rice (Oryza sativa), which is far more likely than other crops to accumulate As in edible organs. The talk will present the main pathways of plant As uptake, in planta mobility and accumulation. Particular emphasis will be placed on inorganic and organic thioarsenates, As species that have only recently been found to be ubiquitously present in pore water of rice paddy soils around the world. One As species, in particular dimethylmonothioarsenate, raises serious food safety concerns.

Categories
društvo predavanje

Vabilo na skupščino

Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za biologijo rastlin! Vabim vas na redno letno skupščino društva, ki bo v torek, 28.3.2023, ob 11:30. Skupščina bo potekala hibridno, v sejni sobi Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB (novi prostori NIB, vhod blizu rampe, prvo nadstropje) in na platformi Webex.

Za skupščino je predviden naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2022 in finančno poročilo za leto 2022
 3. Program dela za leti 2022 in 2023
 4. Članarina v letu 2023
 5. Razno

V okviru skupščine bo Valentina Levak z Nacionalnega inštituta za biologijo predstavila izsledke svojih raziskav v okviru strokovnega predavanja. Predavanje bo v slovenščini, naslov in povzetek je spodaj.

Genetsko zapisani biosenzorji za raziskave procesov v rastlinah

Genetsko zapisani biosenzorji nam omogočajo spremljanje procesov v časovni in prostorski dimenziji in vivo. Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB smo razvili in/ali implementirali več tovrstnih biosenzorjev. Predstavila bom rezultate uporabe dveh, s katerima lahko opazujemo dve stopnji signalne poti jasmonske kisline in smo ju doslej uporabljali za spremljanje lokalnega in sistemskega odziva na ranitev na ravni celic in tkiva.

Zapisnik skupščine

Zapisnik-skupscine-2023

Categories
društvo predavanje

Praznujemo 40 let neprekinjenega delovanja društva