Address:
Slovenian Society of Plant Biology (SDBR)
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

President:
dr. Špela Baebler
Nacionalni inštitut za biologijo
Vecna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 59 232 828
E-mail: spela.baebler(at)nib.si

Secretary:
dr. Tine Grebenc
Slovenian Forestry Institute
Vecna pot 2
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 78 45
Fax: +386 1 257 35 89
E-mail: tine.grebenc(at)bf.uni-lj.si

Treasurer:
dr. Aleš Kladnik
Dept. for Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Vecna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 423 33 88
Fax: +386 1 257 33 90
E-mail: ales.kladnik(at)bf.uni-lj.si

Executive committee:
dr. Marina Dermastia, NIB
dr. Špela Baebler, NIB
dr. Aleš Kladnik, UL BF
dr. Tine Grebenc, GIS
dr. Peter Železnik, GIS

Supervisory committee:
dr. Andreja Urbanek Krajnc, UM FKBV
dr. Maja Ravnikar, NIB
dr. Marjana Regvar, UL BF

Court of honour:
dr. Dominik Vodnik, UL BF
dr. Hojka Kraigher, GIS
dr. Jana Žel, NIB

Web editor:
dr. Matevž Likar, UL BF