Categories
društvo Novice

Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči

Na podlagi sklepa letne skupščine smo objavili Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči po 400 EUR v letu 2023.

Predmet razpisa je dodeljevanje denarne pomoči mlajšim raziskovalcem s področja biologie rastlin, ki bodo v tujini do konca leta 2023 izpopolnjevali svoje znanje z raziskovalnim delom v laboratoriju na ustanovi ali aktivno sodelovali na mednarodnih raziskovalnih šolah ali znanstvenih srečanjih.

Na razpis so se prijavile štiri (4) kandidatke. Prispele prijave je komisija za izbor v sestavi dr. Marina Dermastia, dr. Špela Baebler in dr. Andreja Urbanek Krajnc ocenila glede na opredeljene kriterije, in pri tem prednostno obravnavala udeležbo kandidatk na znanstvenih konferencah. Zato je na osnovi kriterijev komisija odločila o podelitvi treh denarnih pomoči v višini 400€ kandidatkam: Valentini Bočaj (BF), Mojci Juteršek (NIB) in Katarini Petri van Midden.

Prejemnicam čestitamo!