Dan očarljivih rastlin 2019

V petek 24. maja 2019, sta bila očarljivost in pomen rastlin na našem planetu ponovno v središču zanimanja, saj je v Sloveniji že osmič potekal Dan očarljivih rastlin, izvedbi katerega se je ponovno pridružil tudi Nacionalni inštitut za biologijo. Osrednji dogodek Dneva očarljivih rastlin 2019 je potekal v petek 24.5.2019 od 9h do 17h v Biološkem središču v Ljubljani, kjer so bile rastline predstavljene na delavnicah in praktičnih prikazih. Osrednji dogodek je v organiziranih skupinah obiskalo preko 1000 osnovnošolcev iz cele Slovenije, nekaj pa je bilo tudi individualnih obiskovalcev. Dogodki so potekali tudi v drugih krajih po Sloveniji (Trenta, Rašica-Kulinarični pohod ob dnevu očarljivih rastlin, Prirodoslovni muzej-Gremo duhat rožce).

Program dogodkov ob Dnevu očarljivih rastlin 2019

Posebnost letošnjega Dneva očarljivih rastlin je bila, da je potekal kot spremljevalni dogodek ob 100 letnici Univerze v Ljubljani. Zato smo v dogajanje umestili tudi predstavitev življenja in dela prof. dr. Frana Jesenka, prvega profesorja botanike na Univerzi v Ljubljani, ki je pred približno 100 leti v Botaničnem vrtu izvajal poskuse križanja vrst in rodov žit in tako vzgojil tritikalo, križanca med pšenico in ržjo. Na Oddelku za živilsko tehnologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so ob tej priložnosti spekli tudi kruh iz moke tritikale.

Utrinki

Utrinke si lahko ogledate tudi na spletni strani: https://plantday18may.org/category/europe/slovenia/.

Mediji

https://ars.rtvslo.si/2019/05/pogled-v-znanost-215/

https://www.napovednik.com/dogodek520399_dan_ocarljivih_rastlin

http://www.tromba.si/dan-ocarljivih-rastlin-2019/

http://www.nib.si/aktualno/novice/1280-vabilo-na-dan-ocarljivih-rastlin-24-5-2019

http://www.osgradec.si/2019/05/dan-ocarljivih-rastlin-3/

https://www.os-stranje.si/tag/dan-ocarljivih-rastlin/

http://zavod-parnas.org/w/kulinaricni-sprehod-ob-dnevu-ocarljivih-rastlin/

https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2019051008232125/

https://www.facebook.com/events/biotehni%C5%A1ka-fakulteta/dan-o%C4%8Darljivih-rastlin/439358300163573/

https://plantday18may.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-FoPD-Web-doc-Read-more-SLO.pdf

http://www.os-domzale.si/naravoslovni-dan-sestosolcev-dan-ocarljivih-rastlin-2/

https://4d.rtvslo.si/arhiv/infodrom/174617238

https://www.os-trzin.si/2019/05/28/dan-ocarljivih-rastlin-naravoslovni-dan-za-ucence-6-razreda/

Twitter:

Organizatorji

V Sloveniji so dogodke ob Dnevu očarljivih rastlin 2019 koordinirali Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,  Nacionalni inštitut za biologijo in Slovensko društvo za biologijo rastlin v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin in njihovim pomenom.

Sodelujoči: Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelki za agronomijo, biologijo, gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, krajinsko arhitekturo, lesarstvo in živilsko tehnologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Oddelek za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Triglavski narodni park, Prirodoslovni muzej Slovenije, Botanično društvo Slovenije, Društvo študentov biologije, Društvo TRAJNA ter Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.