Dan očarljivih rastlin 2016

V petek, 27. maja 2016, sta bila očarljivost in pomen rastlin ponovno v središču zanimanja, saj je v Sloveniji že petič potekal Dan očarljivih rastlin. Osrednji dogodek je potekal v Biološkem središču v Ljubljani, kjer so bile rastline predstavljene na delavnicah in praktičnih prikazih. Osrednji dogodek je obiskalo preko 750 osnovnošolcev in gimnazijcev, večinoma v organiziranih skupinah iz cele Slovenije, nekaj pa je bilo posameznih obiskovalcev. Dogajanju na stojnicah sta v Biološkem središču sledila še kulinarična delavnica »Uporaba fermentiranih izdelkov pri pripravljanju vsakodnevnih obrokov« in predavanje prof. dr. Marine Dermastia »Prehranska varnost kot izziv 21. stoletja – ali kje se je zalomilo?«. Aktivnosti so potekale tudi v drugih krajih po Sloveniji (Maribor, Trenta, Rašica).

Program dogodkov ob Dnevu očarljivih rastlin 2016

Utrinki

Mediji

http://www.plantslo.org/dan_rastlin/

http://www.nib.si/aktualno/novice/972-dan-ocarljivih-rastlin-2016

http://www.botanic-gardens-ljubljana.com/en/dan-ocarljivih-rastlin-2016

http://www.tromba.si/dan-ocarljivih-rastlin/

http://www.pms-lj.si/si/koledar/2016/05/695-Mednarodni-dan-muzejev-in-dan-ocarljivih-rastlin

http://www.dj-slovenija.si/dogodki-in-prireditve/dan-ocarljivih-rastlin-v-bioloskem-srediscu-ljubljana

http://www.zelenaljubljana.si/blog/dan-ocarljivih-rastlin

http://www.napovednik.com/dogodek399751_dan_ocarljivih_rastlin

http://www.napovednik.com/dogodek399755_kulinaricna_delavnica

http://www.napovednik.com/dogodek399756_prehranska_varnost_kot_izziv_21_stoletja

https://www.facebook.com/events/233080800400694/

http://www.osgradec.si/2016/05/dan-ocarljivih-rastlin/

http://www.os-domzale.si/naravoslovni-dan-6-razreda-dan-ocarljivih-rastlin/

Organizatorji

Kot vsa leta do sedaj, je tudi v letu 2016 dogodke ob Dnevu očarljivih rastlin v Sloveniji koordiniralo Slovensko društvo za biologijo rastlin (SDBR), v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovanjem rastlin in njihovim pomenom. Prireditev v okviru aktivnosti s področja varstva okolja sofinancira MOL.

Sodelujoči: Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelki za agronomijo, biologijo, krajinsko arhitekturo, gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Društvo študentov biologije, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Osnovna šola Stična, Inštitut S.U.R.F., Botanični vrt Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Zavod Parnas ter Triglavski narodni park.